Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Popularizace VUT

:

Domovská stránka

Popularizace výsledků VaV VUT v Brně a podpora systematické práce se studenty
reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0004

Teď už vím,


že pro správný návrh konstrukce
je dobré míti vědu po ruce

Teď už vím,


jak malé věci hýbou velkými stroji

Snižujeme náklady


Grant Office snižují náklady společnou marketingovou strategií

Sdílíme unikátní přístroje


Podporujeme efektivní využívání unikátních laboratoří

a přístrojů

Platforma pro národní i EU spolupráci


Grant Office usiluje o spolupráci s odbornou i laickou veřejností

Teď už vím,


jak malé věci hýbou velkými stroji
Hlavní manažer projektu
Ing. Vlastimil Bejček, CSc.
tel.: 541 144 640
 
Koordinátor celouniverzitních aktivit
Mgr. Martina Keclíková.
e-mail:
keclikova@cpp.vutbr.cz
tel.: 541 144 649
 
Finanční manažer
Bc. Alena Francová
tel.: 541 144 647
 
Koordinátorka KA 01 – Centrální mediální kampaň
Ing. Petra Hladovcová
e-mail:
hladovcova@cpp.vutbr.cz
tel.: 541 144 644
 
Koordinátorka KA 02 – Systematická práce se studenty
Daniela Mokrá
e-mail:
mokra@cpp.vutbr.cz
tel.: 541 144 645
 
Koordinátorka KA 03 – Další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje
Kristina Bejčková
tel.: 541 144 641

    

 

  

JSME TAKÉ
NA SOCIÁLNÍCH
SÍCÍCH

KONTAKTY
tel:    541 144 640
mobil: 603 426 627
email: popvut@ro.vutbr.cz