Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Popularizace VUT

:

Domovská stránka

Popularizace výsledků VaV VUT v Brně a podpora systematické práce se studenty
reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0004

Teď už vím,


že pro správný návrh konstrukce
je dobré míti vědu po ruce

Teď už vím,


jak malé věci hýbou velkými stroji

Snižujeme náklady


Grant Office snižují náklady společnou marketingovou strategií

Sdílíme unikátní přístroje


Podporujeme efektivní využívání unikátních laboratoří

a přístrojů

Platforma pro národní i EU spolupráci


Grant Office usiluje o spolupráci s odbornou i laickou veřejností

Teď už vím,


jak malé věci hýbou velkými stroji
27.10.2014
Autodesk Academia Fórum 2014

14. ročník akademického setkání
13. - 14. listopadu 2014
Informace a registrace

55 důvodů, proč se zúčastni Akademického fóra k využití digitálních technologií
A tady je prvních 11, k ostatním se budete mít možnost vyjádřit osobně

1)      Od 7. 10. 2014 jsou pro školy EDU licence vedoucí fy Autodesk pro výuku ZDARMA

 

2)      Představí se portfolio řešení pro strojírenství, stavebnictví, architekturu, infrastrukturu, média atd.
3)      Nabídka zákaznické podpory pro EDU segment v České a Slovenské republice
4)      Možnosti financování Vašich záměrů (ESF a jiné dotační programy)
5)      Informace o možnostech spolupráce s komerčními subjekty
6)      Prostor pro diskuzi pro další vývoj podpory technického vzdělávání
7)      Prezentace a diskuse na aktuální téma 3D  tisku napříč specializacemi
8)      Politické aktivity pro podporu technického a přírodovědného vzdělávání
9)      Prostor pro diskuzi k uplatnění Vašich absolventů, dozvíte se od klíčových průmyslových firem, jaké požadavky mají na Vaše absolventy  
10)   Platforma je jedinečnou příležitostí, jak ovlivnit -  ŠVP, RVP, studijní programy, personální strategii komerčních firem
11)   Exkurzí ve vybraných firmách získáte reálný pohled na stav průmyslu v ČR a získáte argumenty a mj. motivaci pro rozvoj odborných kompetencí nejen Vás ale i Vašich studentů

Další argumenty a relevantní podklady získáte aktivní účastí na Akademickém fóru.

všechny novinky

 

There are no items to show in this view.


 

JSME TAKÉ
NA SOCIÁLNÍCH
SÍCÍCH

KONTAKTY
tel:    541 144 640
mobil: 603 426 627
email: popvut@ro.vutbr.cz